تاثیر ورزش بر کاهش مرگ و میر در بزرگسال مسن

نوشته شده توسط اکبر اکبری.

تاثیر ورزش بر کاهش مرگ و میر در بزرگسال مسن ۷۰ تا ۷۷ ساله

در یک مطالعه ی کار آزمایی بالینی بزرگ

۱۵۶۷ نفر در سه گروه قرار گرفته اند:

۴۰۰ نفر در گروه فعالیت ورزشی زیاد 90% of peak heart rate

۳۸۷ نفر در گروه فعالیت ورزشی متوسط 70% of peak heart rate

۷۸۰ نفر در گروه کنترل برای فعالیت فیزیکی معمول طبق گایدلاین های ملی نروژ

برای گروه فعالیت ورزشی شدید، کاهش ریسک مطلق مرگ و‌میر ۱/۷ درصدی و ۲/۹ درصدی به ترتیب در مقایسه با گروه کنترل و گروه فعالیت متوسط دیده شده است

* ارسال شده توسط : استاد رفعت : مدرس دانشگاه

خدمات ما

Chart

  • 01 برنامه بدنسازی
  • 02 برنامه تغذیه ورزشی
  • 03 برنامه ورزش درمانی
  • 04 برنامه تناسب اندام
  • 05 برنامه مکمل

ارتباط با ما