نحوه صحیح انجام حرکت شکم میز شیب دار
  1. روی نیمکت شیب دار دراز بکشید به صورتی که صورت شما رو به بالا باشد و پاهای شما در پایین قرار گیرند.دست های تان را در قسمت زیر نیمکت و پشت سر قلاب کنید.
  2. ران های خود را از ناحیه مفصل لگن به سمت سینه بالا بیاورید.دقت داشته باشید که زانو ها باید کمی خمیده باشند.
  3. به آرامی پاها را به پایین و نقطه شروع بازگردانید.

عضلات درگیر در انجام حرکت شکم شیب دار

عضلات اصلی: بخش پایین عضله راست شکمی

دیگر عضلات: عضله مایل بیرونی٬ عضله مایل درونی٬ عضله تهی گاهی مازویی٬ عضله راست رانی