آنالیز پرس سرشانه دمبل

نوشته شده توسط اکبر اکبری : کارشناس حرفه ای تغذیه ورزشی و فیتنس.

 

نحوه انجام حرکت:

  • روی صندلی نشسته و در حالتی که دمبل ها در سطح شانه قرار دارند، حرکت را شروع نمائید طوری که، کف دست ها رو به جلو باشند.
  • دمبل ها را به صورت عمودی به سمت بالا فشار دهید طوری که آرنج ها صاف شوند.
  • به آهستگی دمبل ها را پایین بیاورید تا حدّی که شانه های شما را لمس کنند.

عضله های درگیر

اصلی: دلتوئید قدامی؛

کمکی: دلتوئید جانبی، سه سر، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه ای بزرگ؛

نگاه آناتومیکی:

گرفتن: تغییر جهت دمبل ها در حالت دست اثر می گذارد. بلند کردن دمبل ها به سمت بالا با حالتی که کف دست ها به سمت جلو است، بر دلتوئید جانبی و قدامی تاثیر می گذارد، بلند کردن دمبل ها به صورتیکه کف دست ها روبه روی هم باشند، باعث می شود دلتوئید قدامی سخت تر کار کند و کار دلتوئید جانبی را به حداقل می رساند. نگه داشتن دمبل ها به صورتی که کف دست ها به سمت عقب است، تلاش دلتوئید قدامی را به حداکثر می رساند.

حالت بدن: انجام این تمرین به طوری که صاف نشسته اید، روش مشکل تری نسبت به حالت ایستاده است، و از تقلب برای بالا بردن دمبل ها جلو گیری می کند.

 تمرین های مشابه:

پرس سرشانه متغییر دمبل: در طی انجام این تمرین دست سه حالت متفاوت دارد. در شروع حرکت دمبل ها را طوری بگیرید که کف دست ها رو به پشت باشد. طی بالا بردن، دمبل ها را بچرخانید تا کف دستان شما روبه روی هم قرار گیرند، و در پایان حرکت کف دست ها رو به جلو باشند و آرنج ها کاملا صاف باشند.

... درصورت داشتن سوال به قسمت ارتباط با ما رجوع کنید

خدمات ما

Chart

  • 01 برنامه بدنسازی
  • 02 برنامه تغذیه ورزشی
  • 03 برنامه ورزش درمانی
  • 04 برنامه تناسب اندام
  • 05 برنامه مکمل

ارتباط با ما